Free cam sex chat pta

Rated 4.89/5 based on 866 customer reviews

(You should now change your clothes.) 2) Palitan mo ang damit mo.

(Change your clothes.) Word: palit2 Passive Verb: ipalit English Definition: (verb) to change; to replace; to exchange; to cash a check L2 Definition: Notes: Examples: Ipalit mo itong baso sa nabasag na baso kanina.

(Say goodbye to your grandfather and grandmother because we are going home now.) Word: pahid1 Active Verb: magpahid Passive Verb: ipahid English Definition: (verb) to wipe off; to apply on L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magpahid ka ng lotion sa iyong mukha.

(You put on some lotion on your face.) 2) Ipahid mo ang lotion sa iyong mukha.

(Let us watch a movie later.) 2) Panoorin natin ang pelikula ni John Travolta.

(He passed his exams.) Word: pasa3 Active Verb: magpasa Passive Verb: ipasa English Definition: (verb) to pass on L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magpasa ka ng kanin dito.(You should not get close to the lighted candle or you might get burned.) Word: paso2 Active Verb: mapaso Passive Verb: pasuin English Definition: (verb) to burn or scald L2 Definition: Notes: Examples: 1) Huwag mong hawakan ang mainit na kaldero at baka ikaw ay mapaso.(You should not touch the hot pot or you might scald your hand.) 2) Huwag mong pasuin ang iyong daliri.(You carry one sack of rice on your back.) 2) Pasanin mo ang isang sakong bigas.(Carry one sack of rice.) Word: paso1 Active Verb: mapaso English Definition: (verb) to get burned L2 Definition: Notes: Examples: Huwag kang masyadong lumapit sa nakasinding kandila at baka ka mapaso.

Leave a Reply